Posts tagged Lukács Sándor
Népszava: Kosztolányi Dezső: Novellák – Lukács Sándor előadásában

„Megyek az utcán, s egy narancsszín felhőt veszek észre, mely egyedül vitorlázik a kristálytiszta, kék téli égbolton. Délután van, három óra. Egyszerre oly mámora és önkívülete fog el a boldogságnak, hogy meg kell állnom, a falba fogóznom, hogy el ne szédüljek.” Kosztolányi Dezső e sorai mintha betűnként hordoznák magukban az író kézjegyét, oly jellegzetes a kép és a hangulat.

Read More
Élet és Irodalom: Kosztolányi Dezső: Novellák – Lukács Sándor előadásában

„Csodálkozom, mennyi emlék-poggyászt cepelünk magunkkal, mennyi mindent, amiről nem is tudunk, mennyi mindent, ami dermedten hever bennünk, s egyszer talán még majd életre kel, vagy talán sohase kel életre többé.” Ezeknek a novelláknak az emlék-poggyászokkal sújtottak a szereplői.

Read More